Paweł Majerski

Paweł Majerski, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2003–2013 kierownik uniwersyteckiej Pracowni Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historyk literatury, zajmuje się również krytyką literacką.
 

Autor rozpraw i szkiców poświęconych awangardzie XX wieku, problemom literatury regionalnej. Opublikował książki: Jerzy Jankowski (Katowice 1994), Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali (Katowice 1997), Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna (Katowice 2001), Odmiany awangardy (Katowice 2001), Hybrydy (Katowice 2011). Artykuły i recenzje zamieszczał m.in. na łamach „Nowych Książek”, „FA-artu”, „Opcji”, „Śląska”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Autografu”. Jest redaktorem wielu tomików poetyckich oraz antologii (m.in. antologii młodej poezji Górnego Śląska i Zagłębia DąbrowskiegoW swoją stronę, Katowice 2000). [31.07.2014]