Marek Mazur

Marek Mazur, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka komunikowania politycznego, zwłaszcza profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii wyborczych.

 

Wybrane publikacje: Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014; Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, (współredaktor A. Hess), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012; Broń masowego wrażenia. Kampania wyborcza 2007 roku w Polsce, (współautor: M. Kolczyński), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009; Wojna na wrażenia. Strategie wyborcze i telewizja w kampanii wyborczej ‘2005 w Polsce, (współautor: M. Kolczyński). [30.10.2017]