Jolanta Lubocha-Kruglik

Jolanta Lubocha-Kruglik, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki, dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.  Autorka dwóch monografii –­ Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi oraz Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim; współautorka książek – Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego, Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna, kilkunastu słowników przekładowych (wyd. Langenscheidt) oraz Polsko-rosyjskiego słownika tematycznego Ekonomia (PWN), współredaktor kilkunastu monografii zbiorowych oraz wydawnictwa ciągłego Gramatyka a tekst, autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego, przekładu specjalistycznego i artystycznego. [18.07.2018]