Leszek Małczak

Leszek Małczak, ur. w 1971 r. w Lublińcu; adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji IFS UŚ; badacz literatur południowosłowiańskich, tłumacz; zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką, jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu.

Opublikował między innymi monografię pt. Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (2004); jest pomysłodawcą i jednym z redaktorów wyboru współczesnego dramatu serbskiego Serbska ruletka (2011) oraz wyboru współczesnego dramatu chorwackiego Kroatywni (2012). Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych w kraju i za granicą. Jest redaktorem tematycznym wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich”. [17.07.2013]