Paweł Grzywna

Paweł Grzywna, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Od 2009 roku zatrudniony w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Sekretarz kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Zainteresowania naukowe związane z problematyką bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego oraz polityką zdrowotną.

Wybrane publikacje:

M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa, P. Grzywna: Social Reforms in Poland in the Transformation Period. W: Democratization Processes in Poland and Slovenia: Comparative Study. Red. A. Turska-Kawa, M. Haček. (Maribor 2016).

P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa: Wybrane problemy polityki społecznej. (Katowice 2016).

P. Grzywna: Poprzemysłowy obraz Siemianowic Śląskich — bezpieczeństwo zdrowotne osób wykluczonych ekonomicznie. W: Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze. Red. P. Grzywna, J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa (Katowice 2017).

P. Grzywna: Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji. (Katowice 2017).

P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa: Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce. (Katowice 2017).

P. Grzywna: Zdrowie i jego ochrona w ofercie wyborczej partii politycznych — wybory parlamentarne 2015. W: Polskie wybory 2014—2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy — przebieg rywalizacji — konsekwencje polityczne. Red. M. Kolczyński. (Katowice 2017).

P. Grzywna, N. Stępień-Lampa: Gettoizacja przestrzeni miejskiej na przykładzie poprzemysłowych miast Górnego Śląska: wybrane aspekty. W: Oblicza demokracji lokalnej. Wyzwania dla rozwoju miast. Red. M. Obrębska. (Sosnowiec 2018).

P. Grzywna: Komunikowanie w promocji zdrowia. Przykład wybranych miast województwa śląskiego. W: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne. Red. M. Kornacka-Grzonka, M. Mazur. (Katowice 2018).

[04.01.2019]