Józef Lelątko

Józef Lelątko, doktor habilitowany nauk technicznych w dziedzinie inżynieria materiałowa, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauki o Materiałach. Specjalizuje się w badaniach struktury krystalicznej materiałów, szczególnie z wykorzystaniem nowoczesnych technik mikroskopii elektronowej. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie stopów wykazujących pamięć kształtu oraz amorficznych i nanokrystalicznych materiałów magnetycznie miękkich.  [16.01.2013]

Wybrane publikacje:

Kształtowanie za pomocą pierwotnych wydzieleń struktury i właściwości stopów miedzi wykazujących pamięć kształtu, Wyd. UŚ. Katowice 2003,

Effect of NiAl precipitation on shape recovery of CuZnAl alloy, J. Mat. Sci. 1996,

Structure and properties of melt-spun Cu-Al-Ni shape memory alloys, Mat. Sci. Eng. A 1999,

TEM studies of the nitrided NiTi surface, Journal of Microscopy 2006,

The modeling of the deformation behavior of Cu-Al-Nb-X shape memory alloys containing primary particles, Materials Science and Engineering A 2008.