Justyna Adamus-Kowalska

Justyna Adamus-Kowalska, doktor nauk humanistycznych w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: systemy informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki informacji archiwalnej i zarządzania dokumentacją elektroniczną. Autorka książki: System informacji archiwalnej w Polsce: historia, infrastruktura, standardy i metody. (Katowice 2011) [04.10.2019]