Beata Mazepa-Domagała

Beata Mazepa-Domagała, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt
w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się działalnością dydaktyczną na macierzystej uczelni i pracą pedagogiczną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez twórczość metodyczną nastawioną na poszukiwanie, kreowanie nowych i doskonalenie istniejących koncepcji metodycznych działań edukacyjnych ukierunkowanych na przygotowanie dziecka do odbioru wytworów plastycznych przez znajomość kodów sztuk plastycznych i kształtowanie otaczającej go przestrzeni wizualnej, a także autorka własnych wypowiedzi artystycznych w postaci projektów i graficznych opracowań okładek książkowych.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka edukacji plastycznej dziecka.

 

Wybrane publikacje: autorka rozpraw na temat dziecięcej aktywności plastycznej, ekspresji artystycznej, recepcji sztuki przez dziecko, wydanych w publikacjach zbiorowych, autorka publikacji: Dziecięce spotkania ze sztuką. Strategia projektowania spotkań ze sztuką oparta na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przekazów wizualnych (Katowice 2009), Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej (Katowice 2011), współautorka publikacji Przestrzenie sztuki dziecka. Strategia intersemiotycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej (Katowice 2003) oraz współredaktorka sześciu publikacji monograficznych gromadzących artykuły poświęcone aspektom tworzenia i ekspresyjnego wyrażania siebie. [30.06.2015]