Krzysztof Maliszewski

Krzysztof Maliszewski, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania).

 

Zainteresowania badawcze: pedagogika filozoficzna (zwłaszcza aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania), historiografia myśli pedagogicznej oraz problematyka pedagogiki kultury.

 

Wybrane publikacje: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej (Katowice 2004), Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury (Toruń 2013); współredaktor serii wydawniczej „Medium Mundi”. [31.03.2015]