Grażyna Maroszczuk

Grażyna Maroszczuk, dr habilitowany, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Historyk literatury.

 

Obszar zainteresowań badawczych autorki wyznacza autobiograficzna problematyka współczesnych tekstów prozatorskich i paraliterackich. Badaczka prozy XX i XXI wieku, w swoich studiach pyta o egzystencjalny wymiar literatury, zapisane w prozie doświadczenie lęku, prozatorskie świadectwa trwania wobec przemocy Historii, wobec śmierci.

 

Opublikowała książki Dyskurs i historie. O powieściach Andrzeja Szczypiorskiego (Katowice 2004) oraz Świadectwa – rozmowy – kreacje. W kręgu tekstów interlokucyjnych (Katowice 2012). Współredaktorka leksykonu Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku (Katowice 2010), autorka artykułów i rozpraw w pracach zbiorowych. [04.2017]