Sławomir Letkiewicz

Sławomir Letkiewicz – (ur. 1960), lekarz, chirurg, urolog, etyk. Wykształcenie zdobył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Śląska Akademia Medyczna), Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademia Ekono-miczna) w Katowicach.  Doktor nauk medycznych oraz doktor nauk huma-nistycznych w zakresie filozofii. Prowadzi własny, specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej. Wykładowca bioetyki na Wydziale Fizjoterapii Górnośląskiej Szkoły Handlowej w Katowicach. Pracuje w Ośrodku Terapii Fagowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Obszary zainteresowań naukowych to: terapia fagowa wieloantybiotykoopor-nych zakażeń bakteryjnych gruczołu krokowego oraz etyka w zawodzie lekarza. W 2007 roku wystąpił w Pałacu Prezydenckim w Warszawie na Międzynarodowej Konferencji PAN o tematyce bioterrorystycznej, przedstawiając wykład: The potential dual use of online pharmacies, w którym jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na możliwość terrorystycznego użycia aptek internetowych. Autor publikacji w renomowanych zagranicznych  czasopismach naukowych. Aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Urologicznego (sekretarz Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym). Stały współpracownik działu Etyka i Filozofia w dwumiesięczniku „Przegląd Urologiczny”. Laureat zespołowej nagrody (I stopnia) „Złoty Skalpel” za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie terapii fagowej. [2012] [R]