Krzysztof Uniłowski

Krzysztof Uniłowski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Krytyk, współredaguje kwartalnik „FA-art” oraz „Śląskie Studia Polonistyczne”. Autor trzech tomów rozpraw oraz trzech książek krytycznoliterackich. Laureat Nagrody im. Ludwika Frydego (1998) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2010). Mieszka w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: przemiany nowoczesnej i ponowoczesnej świadomości literackiej. [18.04.2016]