Tadeusz Lewowicki

Tadeusz Lewowicki – profesor zwyczajny doktor habilitowany, honorowy prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Wyższa Szkoła ZNP w Warszawie. Uznany autorytet w dziedzinie nauk pedagogicznych, a w szczególności dydaktyki ogólnej, dydaktyki szkoły wyższej, współczesnych problemów kształcenia nauczycieli, przemian oświaty, jak również edukacji międzykulturowej. Autor – inicjator powstania Federacji Społecznych Zespołów Badań Kultury i Oświaty Pogranicza (1994), Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2004) oraz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej (2007). Jest autorem i redaktorem licznych prac z zakresu edukacji międzykulturowej, które wydawane są w serii „Edukacja Międzykulturowa”. [12.07.2013]

Lista publikacji