Ewa Żurawska

Ewa Żurawska, magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, kustosz biblioteczny Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Wybrane publikacje: współredaktorka publikacji Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku (Katowice 2012). Autorka licznych artykułów w Gazecie Uniwersyteckiej na temat historii NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim, a także artykułów i publikacji poświęconych osobom, które odegrały ważną rolę w rozwoju „Solidarności” Uniwersyteckiej, a między innymi prof. Augustowi Chełkowskiemu, prof. Irenie Bajerowej, prof. Walerianowi Pańko. [20.04.2015]