Sławomir Masłoń

Sławomir Masłoń, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Publikował na temat  literatury modernistycznej, teorii literatury, filmu, sztuk wizualnych. Dotychczas wydał trzy książki:Pére-Versions of the Truth: The Novels of J.M. Coetzee (2007), Coetzee. Przewodnik Krytyki Politycznej(2009), Stating the Obvious: Celan, Beckett, Nauman(2012). Obecnie pracuje nad monografiami poświęconymi Antonioniemu i Nabokovowi. [05.08.2014]