Marcin Zabawa

Marcin Zabawa, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Badań Kontrastywnych w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: kontakty językowe, wpływ języka angielskiego na język polski, zapożyczenia (zwłaszcza zapożyczenia semantyczne i kalki frazeologiczne), procesy neosemantyzacji rodzimej i motywowanej wpływami obcymi oraz język Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem języka blogów i forów internetowych. Do pomniejszych zainteresowań autora należą także badania nad tłumaczeniem, przede wszystkim nad powstawaniem błędów tłumaczeniowych i językowych w języku rodzimym (w tłumaczeniu angielsko-polskim), a także leksykografia. Wybrane publikacje: autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii English lexical and semantic loans in informal spoken Polish (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012) oraz English semantic loans, loan translations, and loan renditions in informal Polish of computer users (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017). [05.10.2018]