Joanna Aleksandrowicz

Joanna Aleksandrowicz, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania naukowe: film i kultura hiszpańska, kino azjatyckie, estetyka oraz komparatystyka kulturowa.

Wybrane publikacje: Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia (Kraków: Wydawnictwo Rabid, 2008); artykuły i recenzje z zakresu filmoznawstwa. [10.09.2012][R]