Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 4 (8)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 56,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2125-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wieki Stare i Nowe. Tom specjalny: Ludzie i elity pogranicza

red. Maciej Fic, red. Ryszard Kaczmarek
Cena: 60,90 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2096-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9)

red. Sylwester Fertacz, red. Maria W. Wanatowicz

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 3 (7)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wieki Stare i Nowe. T. 3 (8)

red. Sylwester Fertacz, red. Maria W. Wanatowicz

Wieki Stare i Nowe. T. 2 (7)

red. Sylwester Fertacz, red. Maria W. Wanatowicz
Cena: 33,60 zł

Katowice 2011
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2010
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-7629-152-9
Wydawca: Oddz. IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Cena: 10,50 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1943-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony