Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów

ed. Agata Muszyńska, ed. Anna Skiendziel, ed. Aleksandra Skrzypietz
Price: 84,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-812-5
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-318-2
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2164-0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 46,20 zł

Kraków 2013
ISBN 978-83-62-261-74-1
Editor: Towarzystwo Historyczne „Historia Iagiellonica”

Price: 25,20 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-7164-761-1
Editor: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Price: 56,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2125-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 60,90 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2096-0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 35,70 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-7629-152-9
Editor: Oddz. IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Pages