Regionalisation in Europe: The State of Affairs

red. Grzegorz Libor, red. Dorota Nowalska-Kapuścik, red. Robert Pyka

Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries

red. Grzegorz Libor, red. Dorota Nowalska-Kapuścik
Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-584-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-580-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Urbanism as a way of life. Trying to rediscover

red. Grzegorz Gawron, red. Barbara Lewicka, red. Marek S. Szczepański
Cena: 33,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-591-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-461-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-353-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 48,30 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-351-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-345-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 63,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-327-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała

red. Jolanta Klimczak, red. Kazimiera Wódz
Cena: 86,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2267-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 77,70 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-042-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony