Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 12

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Cena: 23,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-112-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2014
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 11

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar
Cena: 35,70 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-275-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Toruń 2013
ISBN 978-83-7780-833-7
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 29,40 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-60743-82-9
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 10

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Rafał Glajcar
Cena: 27,30 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-63268-22-0
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Śląsk – Polska – Europa – Świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego

red. Kazimierz Miroszewski, red. Mieczysław Stolarczyk
Cena: 50,40 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2160-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-61975-37-3
Wydawca: REMAR

Strony