Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. T. 1–2

red. Marian Gierula, red. Zbigniew Oniszczuk, red. Patrycja Szostok, red. Mirosława Wielopolska-Szymura
Cena: 63,00 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-61975-84-7
Wydawca: REMAR

Cena: 16,80 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-7164-710-9
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 8

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar

Sprawiedliwość w kulturze europejskiej

red. Wojciech Kaute, red. Tomasz Słupik, red. Agnieszka Turoń-Kowalska
Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-61975-36-6
Wydawca: REMAR

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 7

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Rafał Glajcar

Doświadczenia transformacji politycznej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

red. Marianna Zięba, red. Marek Barański, red. Sebastian Kubas
Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-7164-708-6
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 6

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk
Cena: 18,90 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-61975-32-8
Wydawca: REMAR

Cena: 21,00 zł

Katowice 2010
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 14,70 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-87819-12-5
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Cena: 25,20 zł

Toruń 2010
ISBN 978-83-7611-898-7
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Strony