Hyperejdes: "Mowy"

tłum. Jan Kucharski

Miscellanea Byzantina I

red. Tomasz Labuk, red. Przemysław Marciniak
Cena: 37,80 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-842-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-932-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Scripta Classica. Vol. 12

red. Anna Kucz, red. Patrycja Matusiak
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 1732-3509
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-779-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-816-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-757-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Hefajstion: „O metrach”

tłum. Anna Szczepaniak

Szkice o antyku. T. 1: Antyk odczytany na nowo

red. Anna Kucz, red. Patrycja Matusiak
Cena: 29,40 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-252-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-287-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Scripta Classica. Vol. 11

red. Tomasz Sapota, red. Anna Szczepaniak

Scripta Classica. Vol. 10

red. Anna Kucz
Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISSN 1732-3509
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1732-3509
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony