Cena: 16,80 zł

Katowice 2017
ISSN 1505-4195
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 56,70 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3095-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2016
ISSN 1505-4195
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2016
ISSN 1505-4195
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-226-3028-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2016
ISSN 1505-4195
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2016
ISSN 1505-4195
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-365-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century. A catalogue

oprac. Jolanta Gwioździk, oprac. Tadeusz Maciąg, współudz. Renata Frączek, współudz. Iwona Pietrzkiewicz
Cena: 25,20 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-337-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 63,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-329-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony