Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

red. Adam Lityński, red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Cena: 71,40 zł

Warszawa 2013
ISBN 978-83-7806-827-3
Wydawca: LexisNexis

Cena: 42,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-6986
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Toruń 2012
ISBN 978-83-7285-654-8
Wydawca: TNOiK „Dom Organizatora”

Cena: 21,00 zł

Poznań 2012
ISBN 978-83-63223-28-1
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris

Problemy Prawa Karnego. T. 26

red. Kazimierz Marszał
Cena: 98,70 zł

Warszawa 2012
ISBN 978-83-264-3972-8
ISSN 1897-4392
Wydawca: Wolters Kluwer

Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISSN 0208-5577
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 15,75 zł

Katowice 2012
ISSN 2080-1912
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226- 2041-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Z Dziejów Prawa. T. 4 (12)

red. Adam Lityński, red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Cena: 37,80 zł

Katowice 2011
ISSN 1898-6986
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1988-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony