Swoiste źródła prawa

red. Bogdan Dolnicki
Cena: 75,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-485-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-463-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-412-7
Wydawca: Uniwersytet Śląski

Cena: 126,00 zł

Warszawa 2015
ISBN 978-83-264-3482-2
ISSN 1897-4392
Wydawca: Wolters Kluwer

Ewolucja prawa prywatnego. Evolution of Private Law

red. Piotr Pinior, red. Ewa Zielińska
Cena: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-320-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-300-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Sądowe stosowanie prawa

red. Bogdan Dolnicki
Cena: 31,50 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2290-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1896-7604
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2291-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1896-7604
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony