Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy

red. Tadeusz Lewowicki, red. Jerzy Nikitorowicz, red. Alina Szczurek-Boruta
Cena: 31,50 zł

Katowice 2010
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Białystok–Cieszyn–Warszawa 2010
ISBN 978-83-87301-17-5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB

Cena: 28,35 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1846-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 70,35 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1811-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2007
ISBN 978-83-226-1695-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony