The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587–1632. Vol. 1

red. Ryszard Skowron, współudz. Aleksandra Barwicka, współudz. Miguel Conde Pazos, współudz. Friedrich Edelmayer, współudz. Rubén González Cuerva, współudz. José Martínez Millán, współudz. Krzysztof Pawłowski, współudz. Tomasz Poznański, współudz. Manuel Rivero, współudz. Ryszard Szmydki
Cena: 84,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-959-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Toruń 2016
ISBN 978-83-8019-452-6
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-910-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-813-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-793-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 84,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-812-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Narzędzia analizy przekładu

Katarzyna Majdzik, Daniel Słapek
Cena: 50,40 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-786-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Toruń 2015
ISBN 978-83-8019-231-7
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych

red. Grzegorz Libor, red. Dorota Nowalska-Kapuścik, red. Kazimiera Wódz
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-586-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 71,40 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-772-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony