Cena: 42,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-60071-71-7
Wydawca: Studio Noa

Cena: 84,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2269-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wieloproblemowość – wybrane aspekty ponowoczesności

red. Grzegorz Libor, red. Magdalena Michalska
Cena: 31,50 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-63041-14-4
Wydawca: Expol

Cena: 31,50 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2257-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2239-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 84,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2229-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 120,75 zł

Warszawa 2014
ISBN 978-83-264-4464-7
ISSN 1897-4392
Wydawca: Wolters Kluwer

Cena: 84,00 zł

Warszawa 2013
ISBN 978-83-255-5688-4
Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck

Cena: 94,50 zł

Warszawa 2013
ISBN 978-83-255-5480-4
Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck

Cena: 27,30 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-60743-89-8
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek

Strony