Historia neokantyzmu

Andrzej J. Noras
Cena: 39,90 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2130-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 81,90 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2081-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice–Kraków 2012
ISBN 978-83-60163-80-1
Wydawca: Wydawnictwo «scriptum»

Cena: 14,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2100-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 44,10 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2049-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-7164-710-9
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Wieki Stare i Nowe. Tom specjalny: Ludzie i elity pogranicza

red. Maciej Fic, red. Ryszard Kaczmarek

Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9)

red. Sylwester Fertacz, red. Maria W. Wanatowicz
Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 8

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar

Problemy Prawa Karnego. T. 26

red. Kazimierz Marszał
Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISSN 0208-5577
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony