Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 5 (9)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 27,30 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-60743-89-8
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek

Cena: 33,60 zł

Katowice 2013
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant – paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and West

Zygfryd Glaeser, Marek Petro, Teodosie Petrescu, Andrzej Pastwa, Urszula Nowicka, Damián Němec, Piotr Kroczek, Tadeusz Kałużny, Leszek Adamowicz, Tomasz Gałkowski, Ginter Dzierżon, Nicolae V. Dură, Pavol Dancák, František Čitbaj, Józef Budniak, Paweł Bortkiewicz, red. Andrzej Pastwa
Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2233-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2013
ISSN 2353-4877
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wieki Stare i Nowe. T. 5 (10)

red. Sylwester Fertacz, red. Agata Aleksandra Kluczek
Cena: 60,90 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2217-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 11

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar

Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów

red. Dariusz Bęben, red. Marta Ples-Bęben
Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 81,90 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2203-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2197-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Toruń 2013
ISBN 978-83-7780-833-7
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Strony