Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 8

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar

Problemy Prawa Karnego. T. 26

red. Kazimierz Marszał
Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISSN 0208-5577
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Sprawiedliwość w kulturze europejskiej

red. Wojciech Kaute, red. Tomasz Słupik, red. Agnieszka Turoń
Cena: 15,75 zł

Katowice 2012
ISSN 2080-1912
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-61975-36-6
Wydawca: REMAR

Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2010-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2031-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 14,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-1982-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226- 2041-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Filozofia Kanta i jej recepcja

red. Dariusz Bęben, red. Andrzej J. Noras
Cena: 25,20 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2030-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony