Pomiędzy tożsamością a obrazem / Seria: Historia i Teoria Kultury

red. Miłosz Markiewicz, red. Agata Stronciwilk, red. Paweł Ziegler
Cena: 37,80 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-944202-8-4
Wydawca: grupakulturalna.pl

Cena: 37,80 zł

Warszawa 2015
ISBN 978-83-7798-188-7
Wydawca: Agencja Reklamowa BEL Studio

Cena: 31,50 zł

Toruń 2016
ISBN 978-83-8019-607-0
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 16,80 zł

Katowice 2016
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2016
ISSN 1505-4195
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Toruń 2016
ISSN 2299-4106
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Z teorii i praktyki badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne // Seria: Edukacja Międzykulturowa

red. Urszula Klajmon-Lech, red. Tadeusz Lewowicki, red. Aniela Różańska
Cena: 31,50 zł

Toruń 2016
ISBN 978-83-8019-608-7
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 25,20 zł

Katowice 2016
ISSN 1508-6305
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2016. Vol. 2 (2)

red. Danuta Gabryś-Barker, red. Adam Wojtaszek

Słownik mowy ciała Polaków

Krystyna Jarząbek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISSN 2450-5455
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-226-3033-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony