Konstanty Gaszyński. Poezje

oprac. Jacek Lyszczyna
Cena: 39,90 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3234-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3249-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Laboratorium Kultury” 2017, nr 6: Jan Czekanowski

red. Małgorzata Kołodziej, red. Marek Pacukiewicz

"Theory and Practice of Second Language Acquisition" 2017. Vol. 3 (2)

red. Danuta Gabryś-Barker, red. Adam Wojtaszek
Cena: 29,40 zł

Katowice 2017
ISSN 2084-4697
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 2450-5455
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Toruń 2017
ISBN 978-83-8019-315-4
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 21,00 zł

Kraków–Katowice 2017
ISBN 978-83-65432-84-1
Wydawca: Wydawnictwo «scriptum»

Edukacja Małego Dziecka. T. 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

red. Beata Oelszlaeger-Kosturek, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, red. Urszula Szuścik
Cena: 31,50 zł

Toruń 2017
ISBN 978-83-8019-801-2
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 31,50 zł

Cieszyn–Kraków 2017
ISBN 978-83-7587-468-6
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Cena: 69,30 zł

Katowice – Cieszyn 2017
ISBN 978-83-60071-96-0
Wydawca: Studio Noa

Cena: 39,90 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3322-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony