Par cœur. Twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze

red. Iwona Gralewicz-Wolny, red. Beata Mytych-Forajter
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-874-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-852-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-904-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-733-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Warszawa 2016
ISBN 978-83-64703-83-6
Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN

Cena: 29,40 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-850-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 44,10 zł

Kraków 2016
ISBN 97883-242-2799-0
Wydawca: Universitas

Cena: 39,90 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-64844-12-6
Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

Cena: 37,80 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-64844-16-4
Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

Cena: 33,60 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-749-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony