Strychy/piwnice. Inne przestrzenie

red. Alina Świeściak, red. Sandra Trela
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-711-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-595-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 52,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-631-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Kraków 2015
ISBN 978-83-242-2701-3
Wydawca: Universitas

Skamander. T. 11: Reinterpretacje

red. Maciej Tramer, red. Agnieszka Wójtowicz

Romantyczne lektury

Jacek Lyszczyna
Cena: 44,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-384-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-572-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej

red. Mariola Jarczykowa, red. Bożena Mazurkowa, współudz. Małgorzata Marcinkowska

Grafomania

red. Maciej Tramer, red. Jan Zając
Cena: 44,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-515-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-418-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-522-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 52,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-322-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony