Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej

red. Mariola Jarczykowa, red. Bożena Mazurkowa, współudz. Małgorzata Marcinkowska

Grafomania

red. Maciej Tramer, red. Jan Zając
Cena: 44,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-515-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-418-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-522-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 52,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-322-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1/2 (5): Ekonomie literatury / Historie Literatury. Prezentacje: Justyna Bargielska

red. Adam Dziadek, red. Michał Kłosiński, red. Józef Olejniczak, red. Paweł Tomczok

Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów

red. Ewa Bartos, red. Dominik Chwolik, red. Paweł Majerski, red. Katarzyna Niesporek
Cena: 48,30 zł

Katowice 2014
ISSN 2084-0772
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 54,60 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-298-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Opowieści nowoczesne

Filip Mazurkiewicz
Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-361-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-359-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic?

red. Marta Kalarus, red. Oskar Kalarus, red. Marek Piechota

Czytanie Krasickiego

red. Roman Doktór, red. Teresa Kostkiewiczowa, red. Bożena Mazurkowa
Cena: 23,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-302-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Warszawa 2014
ISBN 978-83-61552-96-3
Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN

Strony