Literatura środka. Kontekst słowiański

red. Lidia Mięsowska, red. Barbara Stempczyńska
Cena: 31,50 zł

Katowice 2011
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2042-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – język – literatura

red. Leszek Małczak, red. Paulina Pycia, red. Anna Ruttar
Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 18,90 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-63268-01-5
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Prom

Miroslav Mićanović
Cena: 10,50 zł

Kraków 2011
ISBN 978-83-89425-74-4
Wydawca: Wydawnictwo Lexis

Cena: 10,50 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2017-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 18,90 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-61061-05-2
Wydawca: Agencja Artystyczna PARA

Cena: 23,10 zł

Katowice 2010
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wilcze noce

Vlado Žabot, tłum. Marlena Gruda, współudz. Bożena Tokarz
Cena: 38,85 zł

Katowice 2010
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 7,88 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1957-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony