Ceeol

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 8

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar
Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Problemy Prawa Karnego”. T. 26

red. Kazimierz Marszał
Cena: 16,80 zł

Katowice 2012
ISSN 0208-5011
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISSN 0208-5577
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Z Dziejów Prawa. T. 1 (9)

red. Adam Lityński, red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Cena: 27,30 zł

Katowice 2008
ISSN 1898-6986
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 17,85 zł

Katowice 2008
ISSN 0208-5003
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 18,90 zł

Katowice 2006
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2006
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2005
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 26,25 zł

Katowice 2004
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony