Discontinued

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice

red. Danuta Ostaszewska, red. Joanna Przyklenk
Cena: 0,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-705-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 65,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-347-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach

red. Mariola Jarczykowa, red. Bożena Mazurkowa, współudz. Szymon Piotr Dąbrowski
Cena: 75,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-487-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-589-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 7

red. Barbara Mikołajczyk
Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISSN 2080-1912
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 54,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-357-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski

red. Henryk Czubała, red. Krzysztof Kłosiński, red. Krystyna Latawiec, red. Włodzimierz Próchnicki
Cena: 77,70 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-260-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-433-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Folia Philosophica. T. 33

red. Piotr Łaciak
Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-404-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2015
ISSN 1231-0913
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony