Discontinued

Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski

red. Henryk Czubała, red. Krzysztof Kłosiński, red. Krystyna Latawiec, red. Włodzimierz Próchnicki
Cena: 54,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-357-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 77,70 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-260-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-433-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-404-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Folia Philosophica. T. 33

red. Piotr Łaciak
Cena: 27,30 zł

Katowice 2015
ISSN 1231-0913
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 73,50 zł

Sopot 2015
ISBN 978-83-7489-617-7
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

„Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2 (14): Polonistyka i nowe media

red. Romuald Cudak, red. Małgorzata Kita, red. Agnieszka Nęcka
Cena: 84,00 zł

Warszawa 2015
ISBN 978-83-264-8106-2
ISSN 1897-4392
Wydawca: Wolters Kluwer

Cena: 39,90 zł

Katowice 2014
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-7629-760-6
Wydawca: Oddz. IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Cena: 31,50 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-63268-34-3
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Strony