Discontinued

Neophilologica. Vol. 23 (wersja angielska)

red. Wiesław Banyś, współudz. Alicja Hajok, współudz. Salah Mejri
Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5550
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5550
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Folia Philosophica Vol. 29 (wersja angielska)

red. Piotr Łaciak, red. Agnieszka Wesołowska

Folia Philosophica. Vol. 28 (wersja angielska)

red. Piotr Łaciak, red. Agnieszka Wesołowska
Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 1231-0913
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 1231-0913
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 0137-706X
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 0137-706X
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Mathematics like Poetry. Andrzej Lasota 1932-2006

red. Henryk Gacki, współudz. Joanna Zwierzyńska
Cena: 39,90 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-7164-903-5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Cena: 0,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-958-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Drezno 2016
ISBN 978-3-86276-192-0
Wydawca: Wydawnictwo Neisse Verlag

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony