Discontinued

O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości

red. Agnieszka Bielska-Brodziak

Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego

red. Ewa Rott-Pietrzyk, red. Anita Strzebińczyk
Cena: 52,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-439-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Bielsko-Biała 2015
ISBN 978-83-65101-19-8
Wydawca: Wydawnictwo Od.Nowa

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-621-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISSN 1896-7604
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

U-chodzić

Tadeusz Sławek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-520-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-705-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice

red. Danuta Ostaszewska, red. Joanna Przyklenk
Cena: 65,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-347-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 75,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-487-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach

red. Mariola Jarczykowa, red. Bożena Mazurkowa, współudz. Szymon Piotr Dąbrowski

Silesian Journal of Legal Studies. Vol. 7

red. Barbara Mikołajczyk
Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-589-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISSN 2080-1912
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony