E-books

Sześcian zaklęty w kuli

Ewa Dąbek-Derda

Current Developments in English Historical Linguistics: Studies in Honour of Rafał Molencki

red. Artur Kijak, red. Andrzej M. Łęcki, red. Jerzy Nykiel
Cena: 29,40 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3200-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3310-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

red. Andrzej Murzyn, red. Urszula Szuścik

Ogród – miejsce upraw czy symbol

red. Witold Jacyków, red. Dariusz Rymar
Cena: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-8012-964-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 54,60 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3263-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości

red. Piotr Bogalecki, red. Jan Zając
Cena: 39,90 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3327-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3331-1
Wydawca: Uniwersytet Śląski

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3216-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3255-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3257-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3174-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony