E-books

"Problemy Prawa Karnego" 2017, nr 1 (27)

red. Jarosław Zagrodnik, red. Kazimierz Zgryzek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 0208-5577
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2017
ISSN 1505-4195
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3375-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-8012-948-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza

red. Magdalena Kokoszka, red. Bożena Szałasta-Rogowska
Cena: 37,80 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3159-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3212-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies

red. Katarzyna Holewik, red. Andrzej Łyda
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3228-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3234-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Konstanty Gaszyński. Poezje

oprac. Jacek Lyszczyna

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

red. Adam Bartoszek, red. Sławomira Kamińska-Berezowska
Cena: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3249-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2018
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony