Czasopisma

Cena: 29,40 zł

Toruń 2013
ISBN 978-83-7780-692-0
ISSN 2299-4106
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 37,80 zł

Katowice 2013
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 2084-0772
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Warszawa 2012
ISSN 2080-7147
Wydawca: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy – Instytut Slawistyki PAN

„Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 2 (10): Dydaktyka, glottodydaktyka – miejsca wspólne

red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Małgorzata Wójcik-Dudek

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 3

red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz
Cena: 12,60 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-1593
Wydawca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Cena: 18,90 zł

Katowice 2012
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 1 (9): Zjazd polonistów

red. Magdalena Bąk, red. Agnieszka Nęcka
Cena: 21,00 zł

Toruń 2012
ISBN 978-83-7780-450-6
ISSN 2299-4106
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 12,60 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-1593
Wydawca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Strony