Czasopisma

Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2015
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2015
ISSN 2084-0772
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 1231-0913
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6

red. Joanna Kurczewska, red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz
Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISSN 2450-4424
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Forum Lingwistyczne” 2014, nr 1

red. Magdalena Pastuchowa, red. Mirosława Siuciak, red. Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Cena: 16,80 zł

Katowice 2015
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2014
ISSN 2449-9587
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony