Czasopisma

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Zadaniem przywróconych do obiegu naukowego Górnośląskich Studiów Socjologicznych jest:

Forum Lingwistyczne

Idea nowego pisma lingwistycznego o nazwie „Forum Lingwistyczne” zrodziła się Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Publikujemy teksty z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, a zatem nie stawiamy autorom ani ograniczeń tematycznych, ani metodologicznych.

Językiem publikacji jest język polski oraz języki kongresowe.

 

Nadesłane teksty zamieszczane są w czterech działach:

Folia Philosophica

„Folia Philosophica” jest wydawnictwem ciągłym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy tom „Folia Philosophica” ukazał się w 1984 roku pod redakcją Józefa Bańki w ramach 14. tomu wydawnictwa ciągłego „Prace z Nauk Społecznych”, a zatem pierwotnie pismo nie było samodzielnym wydawnictwem ciągłym. Dopiero w 1993 roku utworzono oddzielne wydawnictwo ciągłe „Folia Philosophica” i począwszy od 11. tomu, pismo zyskało odmienny status. „Folia Philosophica” ukazuje się jako oddzielne wydawnictwo ciągłe aż do dziś.

Criminal Justice Ethics

Criminal Justice Ethics is a journal published three times a year designed to focus greater attention on ethical issues in criminal justice by and for philosophers, criminal justice professionals, lawyers and judges, and other contributors to an informed social discourse. Its editorial scope includes topics relating to the police, the courts, corrections, and broader issues in legal philosophy that bear on criminal justice and its processes.
 

Cieszyński Almanach Pedagogiczny

Opis charakterystyka tytułu (profil naukowy, cele, grupa docelowa, zasięg, etc.): „Cieszyński Almanach Pedagogiczny" redagowany jest przez Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski – wbrew przymiotnikowi „cieszyński” nie jest czasopismem regionalnym czy lokalnym. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny" jest jako periodyk (rocznik) o tematyce ogólnopedagogicznej, otwarty na szeroko rozumianą współpracę z przedstawicielami myśli pedagogicznej kraju, państw ościennych i innych.

Chowanna

CZASOPISMO NAUKOWE INSTYTUTU PEDAGOGIKI

WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

— PÓŁROCZNIK —

 

CZASOPISMO PUBLIKOWANE OD 1929 ROKU

Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie. BazHum

Annales Mathematicae Silesianae

Annales Mathematicae Silesianae publishes significant research and survey papers from all branches of pure and applied mathematics, and reports of meetings. It welcomes contributed papers that develop important, new mathematical ideas and results or solve outstanding problems.
Submissions are strictly refereed and only papers of the highest quality are accepted for publication.

Further information concerning the journal can be found on the homepage:

Strony