Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy

red. Bożena Pactwa, red. Urszula Swadźba, red. Monika Żak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-351-9
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
392
Wymiary: 
246 mm × 171 mm × 32 mm
Oprawa: 
twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3304
Inne: 
bibliogr., fot., tab., wykr., nota o autorach, wklejka, key words., summ.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, księga pamiątkowa
Język: 
polski
48,30 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Praca - więź - integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera (całość)

01 Prof. zw. dr hab. Władysław Jacher — życiorys naukowy i zawodowy. Garść wspomnień pracowników Instytutu Socjologii...

02 Władysława Jachera koncepcja pracy ludzkiej

03 Kontrideologia pracy jako czynnik dezintegracji społecznej

04 Kapitał relacyjny jako nowa forma więzi społecznej w zarządzaniu firmą

05 Etos pracy w Polsce. Ewolucja zjawiska

06 Etos pracy versus etos konsumpcji we współczesnym społeczeństwie

07 Strażnicy pamięci. Górnicy KWK "Wujek". Reminiscencje w 33. rocznicę...

08 Znaczenie pracy emocjonalnej w wypowiedziach liderek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

09 Integracja a konflikt społeczny. Socjologiczny aspekt relacji

10 Integracja funkcjonalna grup interesów a kultura pracy i innowacyjność instytucji publicznych w warunkach polskiej...

11 Integracja jednostek samorządu w procesie rozwoju funkcji metropolitalnych na przykładzie województwa śląskiego

12 Złożoność procesów migracyjnych a problem integracji społecznej. Refleksja na temat sytuacji w Polsce

13 Alienacja medialna człowieka jako przykład dezintegracji więzi społecznych

14 Więzi relacyjne w cyberkulturze

15 Społeczno-moralne uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacji

16 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania postaw przedsiębiorczych mieszkańców wsi w Polsce

17 Więzi społeczne w społeczności wirtualnej — przykład internetowego forum

18 Profesjonalizacja nieprofesjonalnych pracowników wiedzy na przykładzie polskojęzycznej Wikipedii

19 Więzi — integracja — networking. Socjologiczne wymiary przekształceń regionu przemysłowego...

20 Zmiany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej — w kierunku koncepcji zarządzania...

21 Więź społeczna jako konstytutywny element społecznej odpowiedzialności organizacji w ujęciu personalistycznym

22 Więź społeczna a procesy wirtualizacji i usieciowienia

23 Feminizacja zawodu lekarza w Polsce