Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media

"Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media" jest recenzowanym kwartalnikiem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1998-2002 oraz 2010-2014 ukazywał się jako półrocznik o tytule "Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego". W czasopiśmie publikowane są artykuły, komunikaty, materiały, sprawozdania, recenzje i omówienia polskich i zagranicznych pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp., doktorantów oraz studentów. Każdy z tomów, z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii, ma charakter monograficzny. Od 2013 roku czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Część B. Za publikację w "Nowej Bibliotece" przyznawane są 4 punkty. Od 2018 roku wersją referencyjną periodyku jest elektroniczna.

 

Adres internetowy czasopisma: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/