„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży

red. Katarzyna Krasoń
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2011
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
348
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 20 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., schem., tab., wykr., ilustr., fot., abstrakty, słowa kluczowe
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
angielski, polski
33,60 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży (całość)

01 Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane

02 The Creative Mix? Teachers Creative Leadership School Creative Climate and Students Creative Self-Efficacy

03 Zmotywowana kreatywność: synergia motywacyjna postawy twórczej młodzieży

04 Rozwój przez nabywanie kompetencji (w aspekcie uwarunkowań aktywności twórczej)

05 Drama kreatywna — perspektywa rozwojowa

06 Drama kreatywna a inteligencja emocjonalna. Przykład wykorzystania wybranego modelu badań empirycznych

07 Aktywność artystyczna młodzieży w zakresie teatru

08 Nowe wymiary ewaluacji osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych

09 Działania twórcze w dydaktyce języka francuskiego jako obcego w perspektywie współczesnych podręczników

10 Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka

11 Twórczość literacka studentów piotrkowskiej polonistyki

12 Obraz jako czynnik wspomagający rozwój twórczości dziecka

13 Ekspresja malarzy xx wieku jako inspiracja twórczych poszukiwań adolescentów

14 Mandala jako forma ekspresji młodzieży. W kręgu jungowskich inspiracji

15 Predylekcje do twórczości codziennej i ryzyko osamotnienia młodzieży — ramowy model teoretyczny i diagnoza stanu w obszarze...

16 Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych. Praca w formule ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych

17 Taniec jako element socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych

18 Taniec integracyjny jako forma aktywności wpływająca pozytywnie na samopoczucie dzieci niepełnosprawnych ruchowo

19 Cielesne kreowanie roli. Wizualizacyjne techniki parateatralne jako wsparcie rozwoju

20 W poszukiwaniu sensu bycia rodzicem, czyli o duchowym zrodzeniu na drodze autokreacji do rodzicielstwa adopcyjnego

21 Recenzje