Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” to jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone szerokim zagadnieniom kulturowo-społecznym w perspektywie human animal studies. Ukazuje się od 2015 roku jako e-rocznik w serwisie Open Journal Systems. Publikuje artykuły naukowe, monograficzne i przeglądowe oraz recenzje i sprawozdania badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych, którzy włączają studia nad relacjami ludzi i zwierząt do swojego warsztatu badawczego.