Publikuję w WUŚ

Witamy Państwa na stronie informacyjnej dla Autorów planujących wydanie książki w Wydawnictwie UŚ. Nasze wydawnictwo jest obecnie w trakcie dużych zmian systemowych - kolejne etapy zmian proceduralnych są wprowadzane stopniowo, dlatego niektóre części strony są także w przebudowie. 

 

W styczniu 2020 roku wprowadzona zostanie nowa procedura wydawnicza. Niezależnie od tego można już jednak składac prace do recenzji.

 

I. ETAP RECENZYJNY

 

AUTOR/REDAKTOR NAUKOWY TOMU

Wypełnia część pierwszą wniosku o skierowanie publikacji do recenzji (do ściągnięcia tutaj), wskazując na wniosku pięć propozycji recenzentów pracy wraz z uzasadnieniem. (Uwaga! Kolegium Wydawnicze może podjąć decyzję o skierowaniu pracy do recenzji także do recenzenta spoza listy!). Do wniosku dołączyć należy płytę CD lub pendrive z elektronicznym plikiem pracy oraz streszczeniem o objętości 1000-2000 znaków.

 

INSTYTUT

Opiniuje wniosek

 

DYSPONENT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Wskazuje i potwierdza źródło finansowania recenzji (dotyczy prac zgłaszanych do recenzji do końca 2019 roku).

 

KOLEGIUM WYDAWNICZE

Wybiera recenzenta publikacji

 

WYDAWNICTWO

Kontaktuje się z recenzentem, przekazuje mu pracę do recenzji i przygotowuje umowę za recenzję.

 

RECENZENT

Przygotowuje recenzję i przekazuje ją do Wydawnictwa UŚ

 

WYDAWNICTWO

Przekazuje recenzję do Autora/Redaktora oraz Kolegium Wydawniczego, które podejmuje decyzję o publikacji pracy.